EFPA rozširuje svoje pôsobenie aj na Slovensku


Slovenská republika sa pridáva ku krajinám, kde majú finanční profesionáli možnosť získať najvyšší nezávislý certifikát odbornosti v Európe. V marci 2017 sa začína prvý prípravný kurz záujemcov o certifikát EFA – European Financial Advisor. Podľa vzoru 12 krajín Európy sa jeho účastníci budú zdokonaľovať vo finančnom plánovaní, finančnej matematike, makroekonómii, práve, daňovej oblasti, poisťovníctve, vkladových a úverových produktoch, nehnuteľnostiach a investovaní. Zavŕšením bude skúška podľa EFPA profesionálnych štandardov.

Poslaním EFPA Europe je nastavovať a zavádzať vysoké štandardy kvalifikácie a kompetencie, etického správania a profesionality do služieb finančného poradenstva v celej EU. Víziou EFPA je, aby verejnosť aj klienti profitovali z kompetentného, spoľahlivého a transparentného poskytovania finančných služieb a poradenstva od dôveryhodných európsky certifikovaných finančných sprostredkovateľov, poradcov a plánovačov, ktorí majú vedomosti, zručnosti a etický prístup.

Tešíme sa na prvých úspešných nositeľov EFA titulu aj na Slovensku!

Čo musíte zvládnuť na certifikáciu EFA

90 minút - písomný test (minimálne 50 % z 90 bodov)

 • 30 znalostných otázok za 1 bod/ - 0,33 (min. 40 %)
 • 15 analytických otázok za 2 body/- 0,66 (min. 40 %)
 • 5 aplikačných otázok za 6 bodov/- 1,98 (min. 40 %)

120 minút – prípadová štúdia (min. 50 % z 24 bodov)

 • Finančná situácia rodiny, príjmy, výdaje, voľné cash flow
 • Posúdiť súčasné produkty klientov
 • Navrhnúť riešenie k dosiahnutiu cieľov (zabezpečenie, vzdelanie, renta)

20 minút – obhajoba štúdie pred komisiou (3 osoby)

 • Zdôvodnenie prípadovej štúdie, doplňujúce otázky komisie
Koľko času Vám zaberie príprava?

(modelový príklad)

 • Len náš kurz na certifikáciu EFA nestačí!
 • 18 dní kurz - cca 2 dni mesačne
 • 4 dni tréning s „parťákom“ – cca 1 hodina týždenne
 • 6 dní čítanie literatúry – cca 2000 strán
 • 5 dní – „svätý týždeň“ pred skúškou
 • Samoštúdium a spoločná príprava je na Vás!!!
 • 30 - 36 dní celkom – cca 3,0 - 3,5 dňa do mesiaca
Návratnosť Vašej investície do biznisu
 • Zdravé vnútorné sebavedomie pri jednaní s VIP klientmi
 • Inšpirácia a nové impulzy do praxe (lektori + kolegovia)
 • Zvýšenie investícií od klientov až o desaťnásobok

Napísali o skúške


Tomáš Hulala, EFA
Regionálny riaditeľ pre OVB Allfinanz Slovensko a. s.

.......................................

“Prínos kurzu bol prakticky okamžitý. Už počas prvých mesiacov som preniesol nadobudnuté poznatky do vzdelávacieho systému svojej štruktúry, čo viedlo k nárastu sebavedomia a profesionality mojich spolupracovníkov a k následnému rastu produkcie najmä v oblasti investícií."


Jan Baxa, EFA
Jednatel TAURUM finance s.r.o.

.......................................

"Informace probírané na kurzu obratem implementujeme do praxe s úžasným ohlasem ze strany klientů. Návratnost investice do kurzu je prakticky okamžitá."


Mgr. RNDr. Ivica Chačaturianová, EFA
Prokuristka a riaditeľka odboru vzdelávania
OVB Allfinanz Slovensko a. s.

.......................................

"Prípravný kurz mi poskytol profesionálny prehľad všetkých dôležitých oblastí finančného trhu a pochopenie súvislostí. Príprava na skúšku mi umožnila hlbšie si upratať všetky znalosti a utvrdiť si systematickú tvorbu finančného plánu. Vážim si aj spoluprácu a spätné väzby od spolužiakov, ktoré ma posunuli najviac. Vrelo túto skúsenosť odporúčam!"


Ing. Kristína Halásová, EFA
MACULA poisťovacie služby s.r.o.

.......................................

"Nadobudnuté vedomosti mi pomohli rozšíriť si moje vzdelanie a odbornosť aj v iných oblastiach finančných služieb a verím, že ich čoskoro pretavím do nových obchodných príležitostí. Prvé pozitívne ohlasy dostávam od mojich klientov, ktorí vedeli, že sa na tento certifikát pripravujem. Okrem ich gratulácii k úspešnému zvládnutiu certifikátu, vnímam aj ich zvýšený záujem o spoluprácu nielen v oblasti poisťovníctva. Získanie európskeho certifikátu zvyšuje úroveň finančného sprostredkovania a poradenstva na Slovensku a dôveru našich klientov v naše služby."