Dětští finalisté Soutěže finanční gramotnost potrápili ministryni i představitele ČNB

Soutěž finanční gramotnost zná své vítěze.

Tři týmy školáků, jež porazily tisíce svých vrstevníků, dokázaly, že se perfektně orientují ve světě peněz, skvěle se připravily na prezentaci a nakonec svými dotazy vyvedly z míry i ministryni financí i člena bankovní rady.

Velké celostátní finále Soutěže finanční gramotnost rozhodlo o vítězích. V kategorii nejmenších dětí si nejlépe vedli žáci z 10. základní školy Plzeň. Stejné škole patří prvenství i v kategorii žáků na druhém stupni. Mezi středoškoláky pak prvenství obsadily dva týmy, a to studenti ze SPŠ v Břeclavi a ze ŠVP v Šumperku. Během soutěže, jejíž jednotlivá kola probíhala od listopadu loňského roku, si každý z týmů dokázal poradit s náročnými úkoly a porazit tisíce svých vrstevníků.

Během finále měli soutěžící možnost klást otázky i paní ministryni Aleně Schillerové a Aleši Michlovi, členu bankovní rady ČNB. „Přiznám se, že mě děti, zejména z prvního stupně ZŠ, svými dotazy velmi mile překvapily, až dojaly. Byly naprosto úžasné. Padaly otázky na kryptoměny, proč neplatíme eurem či kde vezme stát peníze na státní dluh. Starší děti se zajímaly i o to, zda za 10 let budeme stále platit hotovostí, kolik je v ČNB zlata či do čeho investovat,“ popisuje Marta Gellová, předsedkyně Rady EFPA ČR. Otázka, na kterou neznali odpověď ani odborníci, pak zněla „Kolik peněz je v bankomatech?“.

„Musím konstatovat, že účastníci si soutěž nejen užili, ale zároveň prokázali, že úroveň jejich finanční gramotnosti je na velmi dobré úrovni. A jsem ráda, že naše Soutěž k tomu mohla přispět. Všem vítězům patří velká gratulace!“ dodává Marta Gellová.

Chceme se učit o rodinných financích a poznávat příběhy ze života, zmiňují děti

Vštěpovat školákům vědomosti o světě peněz už několik let pomáhá projekt Abeceda peněz. Ten je od letošního ročníku také hlavním partnerem Soutěže finanční gramotnost. „Naše výuka je založená na hravosti, praktických zkušenostech a vlastním prožitku,“ popisuje David Hubáček, šéf finančního vzdělávání v České spořitelně, která Abecedu peněz připravuje.

A právě způsob výuky finanční gramotnosti byl jedním z témat, ke kterému se děti v rámci soutěže vyjadřovaly. „Soutěžící se vesměs shodli, že by se na rádi učili o penězích častěji a hlavně prakticky. Zajímají je ukázky z reálného života, informace o rodinných financích, spravování peněz v jednotlivých aplikacích nebo třeba besedy s odborníky. Co je naopak nebaví, jsou teoretické hodiny, v nichž učitel jen shrnuje své zkušenosti. Smysl jim také v jejich věku nedávají informace o hospodaření velkých firem,“ vypočítává David Hubáček.

Co dětem ve výuce finanční gramotnosti často schází:

• Příležitost naučit se s aplikacemi spravujícími peníze (elektronické peněženky, online bankovnictví apod.)

• Informace o správě rodinných financí

• Reálné příběhy lidí, kteří se špatným rozhodnutím dostali do finančních potíží

• Besedy s odborníky

• Možnost volitelného kroužku finanční gramotnosti

Výsledky soutěže finanční gramotnosti 2021

Kategorie 1 – první stupeň

1* 10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, 301 00 Plzeň – Markéta Majerová, Alžběta Vacková, Kristýna Žehová

2 * CZŠ Veselí nad Moravou – Prokop Novák, Tomáš Habarta, Gabriela Vyskočilová

3* ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina, Ostravská 1710 – Aneta Hořčicová, Terezie Slobodová, Jakub Stloukal

Kategorie 2 – druhý stupeň a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

1* 10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace, 301 00 Plzeň – Elena Beranová, Helena Janáková, Eliška Matuchová

2* Gymnázium T.G.M. v Hustopečích – Jan Bartoň, Zuzana Rubášová, Jeroným Kamenský

3* Doctrina – Podještědské gymnázium Liberec – Linda Steinerová, Magdaléna Tichá, Jan Douba

Kategorie 3 – střední školy a učiliště

1* Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav, příspěvková organizace – David Pardovský, Karolína Tomková, Veronika Zapletalová

2* VOŠ a SPŠ Šumperk – Martin Boxan, Pavel Hampl, Jiří Drápal

3* Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy – Ondřej Nováček, Karolína Kukul’ová, Eliška Hanzlíková

Kontakt pro média:

Marta Gellová

předsedkyně Rady EFPA ČR

marta.gellova@efpa.cz

774 737 101

Soutěž Finanční gramotnost vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR na základě §3 odst. 1 vyhlášky č. 55/2005 Sb. o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání. Realizaci soutěže po odborné, finanční a organizační stránce zajištuje společnost METODICA, institut pro další vzdělávání, z.s., Odborným garantem je Evropská asociace finančního plánování ČR (EFPA ČR). Hlavním partnerem je Abeceda peněz, aktuálně největší program finančního vzdělávání v ČR. www.financnigramotnost.cz

O METODICA, institut pro další vzdělávání

METODICA, institut pro další vzdělávání se zabývá podporou metodiky výuky na školách v oblasti cizích jazyků, finančních i dalších průřezových témat. Tým expertů vyvinul zajímavé simulační hry, které se realizovaly ve více než 30 školách ZŠ či SŠ a získal řadu učitelů pro jejich další využití v běžné výuce. V roce 2014 realizoval největší projekt na podporu finanční gramotnosti pro Fond dalšího vzdělávání, zřizovanou organizaci Ministerstva práce a sociálních věcí. Ve 4 krajích vyškolil více než 10.000 osob.

O EFPA ČR – sledujte EFPA ČR na sociálních sítích: Facebook, LinkedIN, Twitter

Evropská asociace finančního plánování Česká republika (EFPA ČR) je institucí akreditovanou ČNB pro pořádání zkoušek odborné způsobilosti v oblasti pojištění, investic, penzí a úvěrů. Sdružuje špičkové poradce na českém trhu, zajišťuje jejich další vzdělávání a rozvoj. Jako součást EFPA EUROPE, nejrespektovanější evropské organizace udělující certifikáty v oblasti finančního poradenství a plánování, podporuje a zavádí evropské kvalifikační a etické standardy do služeb finančního poradenství v ČR a na Slovensku. EFPA prosazuje etický kodex a jeho dodržování. EFPA ČR se aktivně účastní na tvorbě Národní strategie finančního vzdělávání včetně její revize. Více o aktivitách EFPA ČR na webu www.efpa.cz.

O Abecedě peněz od České spořitelny

Abeceda peněz je aktuálně největší program finančního vzdělávání v ČR, jehož cílem je zvýšit finanční gramotnost dětí a teenagerů. Program je metodicky připraven profesionálními pedagogy a pod záštitou Ministerstva financí jej realizuje Česká spořitelna. Abeceda peněz je postavena na principu zážitkového učení, přizpůsobeného pro jednotlivé věkové skupiny. Účast v Abecedě peněz je pro školy i žáky zcela dobrovolná a zdarma. Kromě programů do škol nabízí Abeceda peněz také kompletní materiály pro děti, jejich pedagogy i rodiče. Na webu www.abecedapenez.cz mají volně k dispozici vše, co je k výuce finanční gramotnosti potřeba: metodiku pro učitele jednotlivých věkových kategorií, kompletní podklady pro interaktivní výuku, pracovní sešity pro děti i aplikace pro interaktivní tabule.