EFPA rozširuje svoje pôsobenie aj na Slovensku

Slovenská republika sa pridáva ku krajinám, kde majú finanční profesionáli možnosť získať najvyšší nezávislý certifikát odbornosti v Európe. V marci 2017 sa začína prvý prípravný kurz záujemcov o certifikát EFA – European Financial Advisor. Podľa vzoru 12 krajín Európy sa jeho účastníci budú zdokonaľovať vo finančnom plánovaní, finančnej matematike, makroekonómii, práve, daňovej oblasti, poisťovníctve, vkladových a úverových produktoch, nehnuteľnostiach a investovaní. Zavŕšením bude skúška podľa EFPA profesionálnych štandardov.

Poslaním EFPA Europe je nastavovať a zavádzať vysoké štandardy kvalifikácie a kompetencie, etického správania a profesionality do služieb finančného poradenstva v celej EU. Víziou EFPA je, aby verejnosť aj klienti profitovali z kompetentného, spoľahlivého a transparentného poskytovania finančných služieb a poradenstva od dôveryhodných európsky certifikovaných finančných sprostredkovateľov, poradcov a plánovačov, ktorí majú vedomosti, zručnosti a etický prístup.

Tešíme sa na prvých úspešných nositeľov EFA titulu aj na Slovensku!