O nás


O EFPA Europe

EFPA Europe je nejrespektovanější evropskou organizací udělující certifikáty v oblasti finančního poradenství a plánování (EFA - European Financial Advisor a EFP - European Financial Planner).
Posláním EFPA Europe je nastavovat a zavádět vysoké standardy kvalifikace, etického chování a profesionality do služeb finančního poradenství v celé EU.
EFPA je aktivní ve 12 zemích EU a sdružuje přes 15 000 profesionálů v oboru finančního poradenství.
Slovensko je další, již 13. zemí, ve které budou mít finančí poradci možnost dosáhnout a udržet nejvyšší kvalifikaci v oboru finančního poradenství.
První certifikovaní EFA poradci budou připraveni a certifikováni v roce 2017. I vy se můžete přidat ke špičce trhu!

O EFPA Slovensko

Evropská asociace finančního plánování přichází na Slovensko jako součást evropské sítě EFPA Europe, a to s pomocí sesterské organizace EFPA ČR a AFISP SK.
Cílem EFPA SK je podporovat a zavést evropské kvalifikační a etické standardy do služeb ve finančním poradenství na Slovensku.
EFPA SK sdružuje špičkové poradce na slovenském trhu, zajišťuje jejich další vzdělávání a rozvoj, udržuje etický kodex.
Členové Rady EFPA se spolu s EFA poradci a odborníky z AFISP a poradenských společností podílí na tvorbě metodik i legislativních předpisů. Vytváříme tak prostředí pro zkvalitňování slovenského trhu finančního poradenství.