Elitní certifikovaní finanční poradcovia už aj na Slovensku

V minulom roku sa uskutočnil prvý program vzdelávania EFA, do ktorého sa, s cieľom nadobudnúť vyšší stupeň odbornej kvalifikácie na európskej úrovni, zapojilo 14 finančných agentov.

Pod garanciou EFPA Česká republika, ktorá je držiteľom licencie pre výkon certifikačných skúšok EFA – European Financial Advisor, sa za účasti trojčlennej komisie EFPA Česká republika a prísediaceho zástupcu AFISP konali odborné skúšky. Po prvýkrát sa na Slovensku uskutočnili 8. januára 2018 a v nich uspeli prví piati účastníci, ktorí preukázali pripravenosť vykonávať finančné sprostredkovanie a poradenstvo na najvyššej profesionálnej úrovni v oblasti poistenia a zaistenia, kapitálového trhu, dôchodkového zabezpečenia a schopnosti tvorby plánu komplexného finančného zabezpečenia človeka a jeho rodiny.