NOVINKA – zahájení distančních zkoušek

Je možné se přihlašovat na termíny zkoušek, skládané distanční formou!

Děláme vše proto, abychom Vám i v této době pomohli pokračovat ve vašich aktivitách a certifikační a vzdělávací služby byly stále maximálně dostupné a bezpečné. Proto Vám rádi oznamujeme, že u EFPA ČR je nyní možné

Skládání zkoušek distanční formou

Od dnešního dne naleznete na webu efpa.cz/zkousky vypsané termíny pro jednotlivé zkoušky, které se budou konat od 2. 3. 2021 dále. Samozřejmě dále přidáváme i vaše interní zkouškové termíny a veřejné termíny pro jednotlivce se stovkami míst.

Jak distanční zkouška probíhá?

 • Zkouška se skládá ve vlastní místnosti, bez přestávky, na vlastním zařízení (je třeba mít k dispozici dvě zařízení, a to osobní počítač/notebook a mobilní telefon).
 • Před zkouškou zkušební komisař zkontroluje identitu účastníka a prostor pro psaní zkoušky.
 • Zkouška probíhá v nainstalované aplikaci ezkouzkyEFPA, kterou si účastník stáhne podle pokynů v e-mailu, a která kontroluje, že v průběhu zkoušky nevyužívá jiné aplikace na počítači/notebooku.
 • Komisař s účastníkem komunikuje přes mobilní telefon s nainstalovanou aplikací MS Teams, která po celou dobu zkoušky umožňuje hlasový přenos a současně snímá účastníka „zezadu“.
 • Po odevzdání elektronického testu se účastník hned dozví předběžný výsledek (který je po skončení termínu zkoušky verifikován komisí).
 • Více informací o průběhu a pravidlech zkoušky naleznete na našem webu efpa.cz/distancni-zkousky.

Jak se na distanční zkoušku přihlásit?

 • Úplně stejně jako na běžný termín zkoušky – na stránkách jednotlivých zkoušek na efpa.cz si účastník vybere kategorii zkoušky a zobrazí si termíny zkoušek, které mají místo konání „distanční zkouška“.
 • V případě, že má účastník již zakoupen prezenční termín zkoušky, stačí si změnit termín.

Jaká je cena distanční zkoušky?

 • Cena distanční zkoušky včetně všech přípravných nástrojů, na které jste u EFPA zvyklí, je stanovena jako cena prezenční zkoušky + příplatek 681 Kč bez DPH.
 • Při objednání bude cena automaticky vypočtena podle vaší běžné ceny zkoušky.
 • V případě, že má zájemce již zaplacen prezenční termín zkoušky, bude mu automaticky doúčtován příplatek. Pokud má zaplacen mimořádný termín zkoušky, bude mu rozdíl kompenzován slevovým voucherem pro další objednávky na efpa.cz (prostřednictvím helpdesku).