POZVÁNKA: Vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti v KOCKE Diskusné fórum

Štátny inštitút odborného vzdelávania si Vás dovoľuje pozvať na diskusné fórum s názvom  „Vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti v KOCKE“, kde spolu s odborníkmi na finančnú gramotnosť preberieme zaujímavé, podnetné a inšpirujúce témy a zodpovieme Vaše otázky.

Podujatie sa uskutoční prezenčne 23. 9. 2022 v priestoroch Vedeckého parku UK, Ilkovičova 8 v Bratislave.

Organizátorom podujatia je Štátny inštitút odborného vzdelávania, odbor Finančnej gramotnosti a Slovenského centra cvičných firiem a úsek celoživotného vzdelávania. Partnerom podujatia je Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo.

Finančná gramotnosť je stále živou témou, je nadčasová a nevyhnutná pre celospoločenský vývoj a spokojnosť jednotlivcov a spoločnosti.

Diskusné fórum odporúčame:

  • učiteľom stredných a základných škôl a gymnázií,
  • všetkým, ktorí sa zaoberajú financiami, spotrebiteľom a vzdelávaním v oblasti finančnej gramotnosti.

 

Registrácia prebieha do 12. 9. 2022 (alebo do naplnenia kapacity priestorov).

 

Po skončení diskusného fóra sa bude konať okrúhly stôl zameraný na rozvoj finančnej gramotnosti u dospelých, ktorý v rámci iniciatívy Národný koordinátor Európskeho programu vo vzdelávaní dospelých organizuje Úsek celoživotného vzdelávania ŠIOV.

Viac informácií k diskusii počas okrúhleho stola: okruhle_stoly_siov.pdf (zrucnostiprezivot.sk).

 

08: 30– 09:00 REGISTRÁCIA
09:00 – 09:20 Finančné vzdelávanie dospelých (so zameraním na osobitne zraniteľné skupiny spotrebiteľov) Mgr. Roman Fusek

riaditeľ odboru ochrany finančných spotrebiteľov, Národná banka Slovenska

09:20 – 09:40 FinQ program ako inovatívna forma vzdelávania pre rozvoj kompetencií pre 21. storočie Štefan Máj

predseda správnej rady FinQ Centra, n.o. a predseda správnej rady Nadácie Slovenskej sporiteľne

09:40 – 9:55 Zlepšenie integrity verejnej správy v Slovenskej republike Mgr. Katarína Dumanová

Terézia Slováková

Odbor prevencie korupcie, Úrad vlády SR

9:55 – 10:15 Ako na finančnú gramotnosť prostredníctvom projektov Erasmus+ Mgr. Alexandra Junášková

Národná agentúra Erasmus+

10:15 – 10:25 Rozvojové projekty na podporu vzdelávania PZ v oblasti finančnej gramotnosti Ing. Gabriela Horecká

Odbor FG, SCCF a podpory smerovania mládeže, ŠIOV

10:25 – 10:35 Finančná gramotnosť dospelých ako jedna zo základných zručností potrebných pre život (pohľad celoživotného vzdelávania) Ing. Ildikó Pathóová

Odbor celoživotného vzdelávania,

MŠVVaŠ SR

10:35 – 10:50 Ochrana finančných záujmov Európskej únie a boj proti podvodom Ing. Tatiana Prievalská Bartošová

Národný úrad pre OLAF, Úrad vlády SR

10:50 – 11:10 Finančná gramotnosť v ČR Ing. Lukáš Hůla

Ing. Vladimíra Zezulková

Národný pedagogický inštitút ČR

11:10 – 11:30 Súťaž finančná gramotnosť – motivácia budúcej generácie Mgr. Marta Gellová

predsedníčka rady

EFPA – Európska asociácia finančného plánovania ČR

PRESTÁVKA
12:00 – 14:00 Okrúhly stôl – Rozvoj finančnej gramotnosti dospelých v SR  

Úsek celoživotného vzdelávania, ŠIOV