Školáci z celé ČR se utkají v 10. ročníku Soutěže Finanční gramotnost

Co vědí děti a teenageři o financích? Nakolik kvalitní je výuka finanční gramotnosti ve školách i v různých kurzech? To vše ukáže 10. ročník Soutěže Finanční gramotnost. Startuje 10. listopadu a zapojit by se do něj měly desítky tisíc žáků základních a středních škol. Ti nejlepší z nich se pak veřejnosti představí na jarním finálovém klání v budově České národní banky.

Žáci základních a středních škol mají opět možnost poměřit své síly s vrstevníky v celostátní Soutěži Finanční gramotnost. S podporou MŠMT ČR ji připravuje organizace METODICA spolu s Evropskou asociací finančního plánování (EFPA ČR). Jubilejní 10. ročník slibuje velmi tuhý boj. „V celkem třech věkových kategoriích se v loňském roce do soutěže zapojilo přes 20 tisíc dětí. Letos očekáváme ještě masivnější účast, i proto, že jsme spojili své síly s Abecedou peněz, největším programem na finanční vzdělávání dětí v zemi,“ popisuje Marta Gellová, předsedkyně Rady EFPA ČR a spoluorganizátor Global Money Week v ČR.

V soutěži děti čekají otázky týkající se běžných životních situací. Ty, které nejúspěšněji projdou školními a okresními koly, pak čekají napínavá krajská klání. A ty nejlepší i slavnostní finále, jež proběhne v dubnu v budově České národní banky.

Pro děti představuje soutěž možnost poměřit své síly s vrstevníky z celé země. Pedagogům pak nabídne jedinečný vhled do míry finanční gramotnosti českých dětí. „Učitelé uvidí nejen to, jak si stojí jejich děti v porovnání s ostatními. Ale zároveň budou mít možnost zhodnotit přínosy výuky finanční gramotnosti, která na jejich škole v jednotlivých ročnících probíhá,“ vysvětluje manažer soutěže Zdeněk Hloušek.

Finanční gramotnost je pro budoucnost dětí klíčová

Právě největší program finančního vzdělávání v ČR, Abeceda peněz, je nově i partnerem celé soutěže. „Abeceda peněz je připravená profesionálními pedagogy a běží pod záštitou Ministerstva financí na více než 400 školách v celé zemi. Další stovky učitelů a rodičů pak využívají naše metodické materiály a podklady pro interaktivní výuku,“ popisuje David Hubáček, šéf finančního vzdělávání v České spořitelně, která Abecedu peněz připravila.

„Společnosti se v budoucnu může dařit jen tehdy, když nikdo nezůstane pozadu. Proto se už několik let věnujeme vzdělávání dětí a teenagerů v této oblasti. A projekty, jako je Soutěž Finanční gramotnost, pomáhají svými výsledky upozornit na její důležitost,“ vysvětluje David Hubáček a dodává, že zkušenosti potvrzují, že problémy s dluhy v dospělosti jsou častěji způsobeny nízkou finanční gramotností než nedostatkem peněz.

O soutěži:

Vyhlášené jsou 3 věkové kategorie

• I. kategorie – žáci 1. stupně ZŠ

• II. kategorie – žáci 2. stupně ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií

• III. kategorie – střední školy

Přihlašování

• Školy, jejichž žáci soutěží, se přihlašují na http://financnigramotnost.cz/ v záložce „Vstup do soutěže – přihláška školy“

• Pedagogové a žáci obdrží klíč, kterým se následně sami přihlásí na http://financnigramotnost.cz/ v záložce „Vstup do soutěže – Přihlášení pro žáky“

Školní kola

• Ve školních kolech soutěží žáci jako jednotlivci

• Probíhají online od 10. 11. 2020 do 8. 1. 2021

Okresní kola

• Do okresních kol automaticky postupují tři nejlepší žáci ve své kategorii z každé školy. Od této úrovně už soutěží v těchto trojčlenných družstvech

• Probíhají online od 18. 1. 2021 do 26. 2. 2021

Krajská kola

• Do krajských kol postupuje nejlepší družstvo z každého okresu

• Probíhají v březnu

• Krajské kolo je dvouetapové: workshop a prezentační soutěž

• Nejlepší tým v každé kategorii postupuje do finále

Celostátní finálové kolo

• Finálová soutěž probíhá v polovině dubna v budově České národní banky v Praze

• Vyhlašování vítězů proběhne v týdnu 19. – 23. 4. 2021.

Všechny informace o soutěži jsou k dispozici na www.financnigramotnost.cz

Kontakt pro média:

Marta Gellová předsedkyně Rady EFPA ČR marta.gellova@efpa.cz 774 737 101

Soutěž Finanční gramotnost vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR na základě §3 odst. 1 vyhlášky č. 55/2005 Sb. o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání. Realizaci soutěže po odborné, finanční a organizační stránce zajištuje společnost METODICA, institut pro další vzdělávání, z.s., Odborným garantem je Evropská asociace finančního plánování ČR (EFPA ČR). Hlavním partnerem je Abeceda peněz, aktuálně největší program finančního vzdělávání v ČR. www.financnigramotnost.cz

O METODICA, institut pro další vzdělávání

METODICA, institut pro další vzdělávání se zabývá podporou metodiky výuky na školách v oblasti cizích jazyků, finančních i dalších průřezových témat. Tým expertů vyvinul zajímavé simulační hry, které se realizovaly ve více než 30 školách ZŠ či SŠ a získal řadu učitelů pro jejich další využití v běžné výuce. V roce 2014 realizoval největší projekt na podporu finanční gramotnosti pro Fond dalšího vzdělávání, zřizovanou organizaci Ministerstva práce a sociálních věcí. Ve 4 krajích vyškolil více než 10.000 osob.

O EFPA ČRsledujte EFPA ČR na sociálních sítích: Facebook, LinkedIN, Twitter

Evropská asociace finančního plánování Česká republika (EFPA ČR) je institucí akreditovanou ČNB pro pořádání zkoušek odborné způsobilosti v oblasti pojištění, investic, penzí a úvěrů. Sdružuje špičkové poradce na českém trhu, zajišťuje jejich další vzdělávání a rozvoj. Jako součást EFPA EUROPE, nejrespektovanější evropské organizace udělující certifikáty v oblasti finančního poradenství a plánování, podporuje a zavádí evropské kvalifikační a etické standardy do služeb finančního poradenství v ČR a na Slovensku. EFPA prosazuje etický kodex a jeho dodržování. EFPA ČR se aktivně účastní na tvorbě Národní strategie finančního vzdělávání včetně její revize. Více o aktivitách EFPA ČR na webu www.efpa.cz.

O Abecedě peněz od České spořitelny

Abeceda peněz je aktuálně největší program finančního vzdělávání v ČR, jehož cílem je zvýšit finanční gramotnost dětí a teenagerů. Program je metodicky připraven profesionálními pedagogy a pod záštitou Ministerstva financí jej realizuje Česká spořitelna. Abeceda peněz je postavena na principu zážitkového učení, přizpůsobeného pro jednotlivé věkové skupiny. Účast v Abecedě peněz je pro školy i žáky zcela dobrovolná a zdarma. Kromě programů do škol nabízí Abeceda peněz také kompletní materiály pro děti, jejich pedagogy i rodiče. Na webu www.abecedapenez.cz mají volně k dispozici vše, co je k výuce finanční gramotnosti potřeba: metodiku pro učitele jednotlivých věkových kategorií, kompletní podklady pro interaktivní výuku, pracovní sešity pro děti i aplikace pro interaktivní tabule.

O Global Money Week

GMW probíhá ve 175 zemích světa v týdnu od 22. 3. do 28. 3. 2021. Národním koordinátorem je Ministerstvo financí České republiky, organizátory této prestižní iniciativy jsou pak yourchance o.p.s. a EFPA ČR. Mezinárodní iniciativu na podporu finanční gramotnosti pro děti a mládež podporuje více než 100 organizací z řad škol a finančních institucí. Cílem GMW je napříč generacemi kultivovat povědomí o penězích, jejich získávání a efektivním hospodaření s nimi. Organizátorem GMW je Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Hlavní myšlenkou je vychovat generaci, která bude schopná předcházet budoucím krizím díky rozvoji finančního vzdělání a přístupu k finančním službám.