TZ: Česko se zapojí do online Global Money Week 2021 na podporu finanční gramotnosti dětí

I letos se navzdory pokračující pandemii nemoci COVID-19 uskuteční tradiční celosvětová kampaň Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) Global Money Week (GMW).

Iniciativa si klade za cíl zvyšovat finanční gramotnost dětí a mládeže, učit je principům hospodaření s penězi, seznamovat je se základními typy finančních produktů a inspirovat je k podnikání. Česká republika se stejně jako dalších 174 zemí světa připojí v týdnu od 22. do 28. března 2021.

Akce letos proběhne poprvé kompletně digitálně, s ohledem na hlavní problémy dnešní doby s mottem: „Take care of yourself, take care of your money“ („Pečuj o sebe i o své peníze“). Do GMW se po celém Česku opět zapojí zejména základní a střední školy, dětské domovy a knihovny. Partnery jim budou odborníci na finanční vzdělávání a experti na finance ze soukromého i veřejného sektoru. Cílovými skupinami však jsou nejen žáci a studenti, ale také učitelé, rodiče a široká veřejnost.

Do programu se letos zapojí tradiční online soutěže a hry, jako je turnaj „FinGRplay“, krajská kola „Soutěže Finanční gramotnost“ či „Rozpočti si to“. Online běží i tradiční vzdělávací programy některých finančních institucí, jako je například „Abeceda peněz“ (Česká spořitelna), „Finanční a digitální vzdělávání Filip“ (ČSOB), „NEZkreslená věda“ (Komerční banka) a další.

Národním koordinátorem této akce je v České republice Ministerstvo financí, hlavními organizátory jsou EFPA ČR a yourchance o.p.s.

„V souvislosti s přetrvávající pandemií vnímáme finanční gramotnost za obzvláště důležitou. Lidé získávají jiný pohled na své peníze, nakupování on-line, likvidní rezervy či mění pohled na riziko. Je důležité, aby se svými penězi dokázali pracovat co nejlépe,“ konstatuje spoluzakladatelka a prezidentka EFPA ČR Marta Gellová a dodává: „ Současná doba klade na děti, učitele, ale i rodiče velké nároky a to nejen s distanční výukou. Proto velmi obdivuji a vysoce oceňuji zapojení studentů i pedagogů do nepovinných aktivit, jako je právě GMW či Soutěž Finanční gramotnost, jejíž jsme odborným garantem. V soutěži se nám dokonce podařilo překonat loňský rok a zapojit studenty z více než 260 škol.“

„Yourchance již více jak deset let systematicky podporuje finanční vzdělávání učitelů, dětí, mládeže i rodičů. Global Money Week je naší další iniciativou, na jejíž organizaci a průběhu se s kolegy podílíme. Pevně věřím, že bude i přes aktuální pandemický stav a online průběh všech aktivit hojná účast. Všechny akce povedou odborníci, lektoři a experti na rozvoj finanční gramotnosti v tuzemsku,“ uvádí Jana Merunková, ředitelka yourchance o.p.s. a dodává: „Přijďte se dozvědět víc o oblasti hospodaření, jak si zlepšit své finanční návyky a rozhodování, jak být podnikaví v dnešní době a jak se stát zodpovědným správcem vlastních peněz.“

„Finanční gramotnost se dnes stává důležitou občanskou dovedností. Je proto potřeba ji vhodně rozvíjet už u mladé generace, tedy na základních a středních školách. Velmi vítám, že i v současné těžké době se organizátorům podařilo celosvětový týden finančního vzdělávání zorganizovat a my můžeme být jako každoročně při tom,“ uzavírá ministryně financí Alena Schillerová.

Global Money Week vyvrcholí 31. března odbornou konferencí. S ohledem na aktuální stav v souvislosti s nemocí Covid-19 proběhne online. Těšte se na zajímavé hosty a inspirativní akci pod záštitou Ministerstva financí, České národní banky a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Všichni zájemci se mohou do aktivit GMW zapojit a registrovat se na webových stránkách hlavních organizátorů (yourchance a EFPA ČR).

O Global Money Week (více zde)

GMW probíhá ve 175 zemích světa v týdnu od 22. 3. do 28. 3. 2021. Národním koordinátorem je Ministerstvo financí České republiky, organizátory této prestižní iniciativy jsou pak yourchance o.p.s. a EFPA ČR. Mezinárodní iniciativu na podporu finanční gramotnosti pro děti a mládež podporuje více než 100 organizací z řad škol a finančních institucí. Cílem je napříč generacemi kultivovat povědomí o penězích, jejich získávání a efektivním hospodaření s nimi. Organizátorem GMW je Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Hlavní myšlenkou je vychovat generaci, která bude schopná předcházet budoucím krizím díky rozvoji finančního vzdělání a přístupu k finančním službám.

O yourchance o.p.s. – sledujte nás na sociálních sítích: Facebook yourchance, Facebook FGD, LinkedIn, Twitter

yourchance o.p.s. prosazuje potřebné změny v oblasti výuky finanční gramotnosti, principech podnikání a rozvoji podnikavosti žáků základních a středních škol a v oblasti integrace mladých dospělých opouštějících instituce náhradní rodinné výchovy. Zaměřuje se především na rozvoj schopností učitelů vyučovat finanční gramotnost tak, aby ze škol odcházela mladá generace, která má pevně zakotvené principy zdravého finančního rozhodování a připravuje pro to i metodickou podporu. Důležitou oblastí, na kterou zaměřuje yourchance o.p.s. svou pozornost, je podpora mladých lidí odcházejících z dětských domovů a pěstounské péče. Realizuje projekty celorepublikové působnosti Finanční gramotnost do škol a Začni správně.

O EFPA Česká republika – sledujte EFPA ČR na sociálních sítích: Facebook, LinkedIN, Twitter

Evropská asociace finančního plánování Česká republika (EFPA ČR) je institucí akreditovanou ČNB pro pořádání zkoušek odborné způsobilosti v oblasti pojištění, investic, penzí a úvěrů. Sdružuje špičkové poradce na českém trhu, zajišťuje jejich další vzdělávání a rozvoj. Jako součást EFPA EUROPE, nejrespektovanější evropské organizace udělující certifikáty v oblasti finančního poradenství a plánování, podporuje a zavádí evropské kvalifikační a etické standardy do služeb finančního poradenství v ČR a na Slovensku. EFPA prosazuje etický kodex a jeho dodržování. EFPA ČR se aktivně účastní na tvorbě Národní strategie finančního vzdělávání včetně její revize. Více o aktivitách EFPA ČR na webu www.efpa.cz.