Začala sa písať história EFA – certifikácie slovenských finančných sprostredkovateľov

Dňom 30. marca 2017 položila pilotná skupina 15 účastníkov základný kameň špičkovej profesijnej kvalifikácie European Financial Advisor aj na Slovensku. Pod odbornou garanciou asociácie AFISP sa vrcholoví zástupcovia 4 členských spoločností zúčastňujú prípravného kurzu na skúšku pre získanie certifikátu EFA, v gescii EFPA ČR.

Poslaním EFPA Europe je nastavovať a zavádzať vysoké štandardy kvalifikácie a kompetencie, etického správania, kvality a profesionality do služieb finančného poradenstva v celej EÚ. O priebehu tohto 9-mesačného kurzu, ktorý realizuje spoločnosť KFP, Vás budeme pravidelne informovať.

Prví absolventi certifikačnej skúšky na Slovensku, ktorí sa zaradia k vyše 200 českým a viac než 17 000 európskym profesionálom v 12 krajinách EÚ, sa očakávajú na začiatku roka 2018.