Zapojení EFA a EFP poradců do Soutěže Finanční gramotnost

Rádi bychom poděkovali panu Zdeňkovi Habrovi, Josefu Soumarovi, Michalovi Vrančíkovi, Tomášovi Posekanému, Tomášovi Lerchovi, Radimovi Houdkovi a paní Šárce Chocové za spolupráci v rámci 11. ročníku Soutěže Finanční gramotnost.

Všichni z Vás odvedli výbornou práci a předvedli profesionální výstup, díky kterému jsme mohli posunout soutěž po odbornostní stránce o obrovský krok dál.

Děkujeme Vám za pomoc s tvorbou otázek, případových studií, pořádáním odborných besed, hodnocením projektů, Vašeho mentoringu a v neposlední řadě i Vaši účasti na ČNB při celostátním finále, kde jste zvolili vítěze.

Finanční gramotnost je v životě zásadní a všichni máme společný cíl vést dnešní žáky k tomu, aby byli schopni finančně zabezpečit sebe a svoji budoucí rodinu a mohli tak plnohodnotně rozvíjet svůj osobní život.

Vážíme si Vašeho času, který jste soutěži naplno věnovali a budeme se těšit v příštím ročníku.